Annons:

Ny bostadsrättsförening startas i Kalmar

17 november 2021 06.35

Bostadsrättsföreningen Regalskeppet i Kalmar ska enligt verksamhetsbeskrivningen "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning". Styrelseordförande är Eje Wictorson, 63 år.

Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 16 november, har sitt säte i Kalmar.

Full verksamhetsbeskrivning för Bostadsrättsföreningen Regalskeppet i Kalmar: "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare."

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt