Annons:

Försvarsminister Peter Hultqvist och Johan Persson (S). Foto: Anders Blank

Kalmar har lämnat in ansökan om nytt regemente

Kan militären komma tillbaka till Kalmar? Flygfottiljen F 12 lades ner 1980. Nu har man ansökt om att få bygga två bataljoner med luftvärn. 

Annons:

 

Under eftermiddagen lämnade Kalmar kommun in en framställan till regeringen, försvarsmakten och försvarsberedningen om att de vill att ett nytt regemente ska anläggas i Kalmar. Det handlar om luftvärn och det skulle placeras i närheten av Kalmar Öland Airport. 

– Så fort kriget bröt ut i Ukraina har vi jobbat med frågan. Det har varit en liten grupp och vi har haft täta kontakter med bland annat statsministern och försvarsministern, säger Johan Persson (S).

Och just försvarsminister Peter Hultqvist (S) var med på länk under eftermiddagens presskonferens. Men han var fåordig. 

– Jag kommer inte säga något om behov för att inte ge någon vink om utfästelse. Den här ansökan kommer att tas med i försvarsberedningens arbete. Jag har fått en föredragning om hur Kalmar tänker och vilka faciliteter som finns, säger han. 

Johan Persson har haft kontakter och frågat sig för när det är bäst att lämna in en ansökan. Han har fått besked om att det är efter sommarsemestern. Det var orsaken till varför framställan skickades in i dag. Och det kan vara vältajmat. Det finns beslut om att Sverige om sex år ska lägga 2 procent av bnp i försvarskostnader. 

Flera fördelar

Johan Persson har i sin framställning pekat på Kalmars fördelar. 

– God räckvidd för luftvärn

– Snabba möjligheter till omlokaliseringar

– Lokaliseringen vid flygplatsen underlättas transporter.

– Goda möjligheter till omlastning för överskeppning till Gotland via Oskarshamn. 

– Kalmar län har intet etablerat eller planerat förband. En etablering skulle ge en utökad militär förmåga i sydöstra Sverige. 

Kalmar kommun äger ett stort markområde runt flygplatsen och här ligger också Ebbetorps övningsplats. Dessutom menar Johan Persson att man har goda erfarenheter att samverka med statliga myndigheter. Han nämnde etableringen av Linneuniversitetet, den nya planerade anstalten och E-hälsomyndigheten. 

Det nuvarande försvarsbeslutet gäller fram till 2028. Så det är först därefter som beslut kan tas om ett regemente i Kalmar. Enligt framställan handlar det om två bataljoner vilket är cirka 1000 personer. 

Annons:

Anders Blank

Anders.blank@dagenskalmar.nu

0734645262

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt