Annons:

DEBATT: Kalmar läns riksdagsledamöter måste underlätta för industrins gröna omställning

Foto: MostPhotos

DEBATT: Kalmar läns riksdagsledamöter måste underlätta för industrins gröna omställning

Valet är avgjort och mandaten fördelade. Nu behöver den nya riksdagen få fart på den gröna omställningen – klimatet kan inte vänta. Ett viktigt steg är att Kalmar läns nya och gamla riksdagsledamöter hindrar Mikael Dambergs förslag från att försämra förutsättningarna för svenska serverhallar, som är en nyckel för digitalisering, grön omställning och bland de mest cirkulära och hållbara i världen, skriver Dan Andersson och Lars Schedin på EcoDataCenter.

Annons:

En av Mikael Damberg sista åtgärder som finansminister var att föreslå att ta bort skatten på avfallsförbränning i kraftvärmeverk för att skapa mer energikapacitet. Ett klokt förslag, men att finansiera det genom att ta bort skattenedsättningen för serverhallar är ogenomtänkt och något som Kalmar läns riksdagsrepresentanter behöver sätta stopp för.

Sveriges storsatsning på serverhallar, där gynnsamma skatteregler skapade en sköld mot länder som konkurrerar med svaga miljökrav och lägre löner, har varit felutformad – 2021 gick 37 procent av stödet till ett enda företag. Regelverket bör skärpas och styras i rätt riktning, men att helt ta bort nedsättningen är fel väg att gå.

Vården behöver digitala verktyg som ställer diagnoser
 och hanterar journaler. Svenska bankväsendet behöver säkra serverhallar. Molntjänster underlättar distansarbete och industrins gröna omställning bygger på att fler processer digitaliseras. Redan nu är efterfrågan på datakraft större än tillgången. Sverige är en av få platser i världen där det är miljömässigt försvarbart att bygga ut.

Med offensiva satsningar skulle Sverige kunna skapa 400 000 gröna arbetstillfällen och öka BNP med 520 miljarder kronor, visar en ny rapport från McKinsey. Vill Sverige vara bäst i världen på digitalisering behöver vi främja tillväxten av en hållbar industri i landet. Därför behöver Kalmar läns riksdagsledamöter arbeta för tre saker.

1. Satsa på ökad ren och billig elproduktion
Vår rena elproduktion behöver öka och elintensiva verksamheter behöver fortsatt kunna bedriva verksamhet på ett konkurrenskraftigt sätt om företag ska vilja etablera sig här.

2. Ställ
 mycket hårdare miljökrav på serverhallar
Endast serverhallar med hög energieffektivt och som tillvaratar spillvärmen, antingen till fjärrvärmenät eller till andra näringsverksamheter som kan använda energin, exempelvis industrier och växthus får nyttja den lägre elskatten.

3. Använd
 serverhallar som batterier
Serverhallars stora batterikapacitet behöver utnyttjas som en flexibilitet i elnätet. När behovet är som störst kan serverhallar gå från förbrukare till elleverantörer.

Sverige som land behöver undersöka hur vi undviker att bromsa utvecklingen av digitaliseringen, samtidigt som vi styr serverhallar till att på flera sätt skapa samhällsnytta i en cirkulär infrastruktur. Det skulle stärka näringslivet i Kalmar län och resten av Sverige, samtidigt som det minskar digitaliseringens globala klimatavtryck.

Dan Andersson, vd EcoDataCenter
Lars Schedin, medgrundare och hållbarhetsexpert på EcoDataCenter

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt