Annons:

Följ DK via RSS

Vill du ha stenkoll på allt som händer i Kalmar? Då ska du självklart prenumerera på alla våra uppdateringar via RSS! 

Med ett RSS-flöde får du de senaste uppdateringarna direkt i din RSS-läsare. För att kunna ta emot DK:s flöde behöver du installlera en RSS-läsare på din enhet. Många av dessa läsare finns att ladda ned gratis till Mac, PC, android och IOS. Vissa webbläsare, till exempel de senaste versionerna av Mozilla Firefox och Microsoft Internet Explorer, kan också hantera RSS-flöden.

Materialet som tillhandahålls via RSS är gratis och enbart för personligt och icke kommersiellt bruk.

Använd följande adress för att hämta Dagens Kalmars RSS-flöde: 

https://www.dagenskalmar.nu/RSS/RSS-DK.aspx

Välkommen till Dagens Kalmars RSS-flöde!

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt