Annons:

REPLIK: Våra företag i länet oroas, Anders!

Karin Helmersson.

REPLIK: Våra företag i länet oroas, Anders!

Anders Andersson, KD, har deklarerat de för länet viktigaste frågorna på debattsidan. Jag delar Anders beskrivning om att Kalmar län är ett fantastiskt län att leva och bo i. 

Annons:

Så fantastiskt att väldigt många människor väljer att förlägga sin lediga tid i här. Sommartid är länet fjärde största besökslän. Dessutom toppar regionen i många mätningar kring hälso-sjukvård och länet har tillgångar i skog, slätt, hav och sjöar.

Men får vi inte blunda för att vi är i en tid med lågkonjunktur, krig i vårt närområde, minskade statsbidrag, minskad skattekraft och oro. Med det som bakgrund blir jag förvånad att Anders Andersson väljer att presentera dyra lösningar på energiområdet och kostsamma satsningar på sjukvården som just nu inte går att finansiera.

Anders nämner inte heller ett ord om att hans eget parti vill förstatliga sjukvården och på så sätt försätta invånarna i ett läge där bra sjukvård riskerar att försvinna. Vi ser i annan statlig verksamhet att landsändar som vår inte gynnas av statlig politik. Varför skulle sjukvården vara ett undantag?

*

Kalmar län är ett energilän. O3:an i Oskarshamn står för en stor del, men vindkraften, som är så hatad av Kristdemokraterna, är en betydande del av energimixen. Satsningarna på havsbaserad vindkraft utanför länets kust är nu i farozonen på grund av försämringar i Tidöavtalet.

Våra företag i länet oroas, Anders! De frågar sig om det är värt att satsa på elproduktion. De vågar inte lita på att din regering får till ett el-stöd i tid. De förvånas över att det inte kommer satsningar på företagen. Nu vid årsskiftet höjdes arbetsgivaravgiften för unga. Det innebär att färre unga får sitt första jobb i sommar. Till detta kommer kraftiga försämringar i arbetskraftsinvandringen, som våra företag är beroende av.

Låt oss göra fortsatta satsningar som;

  • arbete för förnybar energi och fossilbränslefri region 2030.
  • satsningar på besöksnäringen med marknadsföring utomlands och besöksmål som erbjuder året-runt-aktivitet.
  • tillväxtarbete: stöd till nyföretagande och utveckling.
  • nära vård med fast läkarkontakt, service, digitala hjälpmedel och fortsatt arbete för kortare köer till operation
  • hårt tryck på regeringen i frågor som missgynnar länet.
  • samverkan med civilsamhället för att möta människor för gemenskap, för att inkludera och välkomna de människor som kommit till vårt land och flytt från krig och förföljelse.
  • fortsatta satsningar på livsmedelsproduktionen, från jord till bord. Arbete kring förädling och förutsättningar för att öka produktionen.

Listan kan göras längre, men den ekonomiska situationen i regionen måste hanteras väl. I det läget måste prioriteringar göras. Min förhoppning är att ni kommer bidra i det arbetet inte sitta på läktaren.

Karin Helmersson, Regionråd (C)

Ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden

Fotnot: Inlägget är en replik på denna debattartiklar.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt