Annons:

Debatt: Sveriges barn förtjänar en lycklig sommar

Sommarlovet har startat och tusentals barn kan förhoppningsvis njuta av avkopplande dagar för att få ny kraft till skolstarten. Samtidigt så vet vi att sommaren kan vara utmanande för barn som inte har det bra hemma eller som lever i ekonomiskt svaga hushåll.

Annons:

Förra året kontaktades BRIS vid 7 371 tillfällen under sommarlovet av barn som behövde någon vuxen att prata med. Hela 17 procent av samtalen handlade om familjen och 10 procent om familjekonflikter. Även ångest och nedstämdhet var vanligt.

Vi är därför glada för att regeringen avsätter 20 miljoner kronor i år för att möjliggöra finansiering av BRIS nationella stödlinje. 

För barn som lever i familjer där det finns missbruksproblem eller där det förekommer våld kan sommaren vara extra svår eftersom skolan, fritidsaktiviteter och de instanser som annars kan innebära en paus från hemmet, har stängt.  

Utöver detta är det många familjer som inte har ekonomi för att åka i väg på semesterresor eller utflykter vilket är en ytterligare påfrestning. Nästan 173 000 barn lever i en familj där minst en förälder har skulder till Kronofogden. Än fler lever med små ekonomiska marginaler.      

Förutom BRIS arbete med att ge tips på aktiviteter som barn kan göra på egen hand så gör också Stadsmissionen en stor insats genom gratis aktiviteter för barn och deras familjer, som ibland kan vara den enda guldkanten under ett långt sommarlov.

Att så många som sju av tio kommuner i Sverige erbjuder aktiviteter för barn denna sommar är bra. Få har dock ökat sina anslag trots tuffare ekonomiska tider enligt en enkät av TT. Att ansökningarna till Majblomman för ekonomiskt stöd till deltagaravgifter är högre i år visar på den ekonomiska utsattheten  

Regeringen satsar på ett fritidskort


Därför är regeringens satsning på ett fritidskort som ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv vädefullt. Under 2023 finns 50 miljoner kronor avsatta för att ta fram nödvändig infrastruktur för införandet av fritidskortet. 

Under 2024 beräknas 731 miljoner kronor avsättas för att införa reformen och från och med 2025 beräknas årligen 792 miljoner kronor läggas på ändamålet.

En bra och avkopplande sommar handlar inte om att erbjuda lyx utan är en ren investering för framtiden, där meningsfulla aktiviteter stärker den unga och verkar också brottsförebyggande.

Vi uppmanar därför både kommun och regering att öronmärka särskilda medel så att fler utsatta barn får en möjlighet till stimulerande aktiviteter sommartid.

Det behövs också en ordentlig översyn av hur kommunernas individ- och familjestöd ska kunna jobba närmare familjen under sommartid, för att fånga upp barn som inte mår bra.

Därtill behöver en akutlinje alltid finnas öppen på BUP även sommartid för de barn som behöver ett omedelbart stöd av sjukvården för sitt mående.

Sveriges barn förtjänar en lycklig sommar. 
Sarah Kullgren, förbundsordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Margreth Johansson, ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Kalmar

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt