Annons:

DEBATT: Regionens administration och vårdnära verksamhet behöver mötas

Foto: MostPhotos

DEBATT: Regionens administration och vårdnära verksamhet behöver mötas

Under budgetmötet för regionfullmäktige debatterades administrationen inom regionen livligt. Sverigedemokraterna ifrågasatte varför regionen har en så stor andel administration och om inte den skulle kunna bantas.

Annons:

All verksamhet ska naturligtvis genomlysas kontinuerligt. Risken är bara att det är lätt att hitta lätta lösningar på komplicerade problem. Dels vill SD kapa stora delar av administrationen, dels vill man styra över sjuksköterskor som fått ledande roller inom vården att arbeta med patienter. Samtidigt vill man tillsätta ett antal utredningar, administrera lånebostäder till anställda, starta egen större IT-förvaltning med uppgift att utveckla egna IT-system för journalföring och patientadministration. Detta går inte alls ihop. 

Men - debatten är bra och det finns inom verksamheten en rätt stor misstro mot administration och byråkrati, inte minst från den patientnära verksamheten. Man kan tro att alla jobbar sida vid sida men så är det inte riktigt. Mycket beroende på att många verksamheter inte arbetar så tätt tillsammans särskilt ofta.

 *

I en masskadesituation är den viktigaste rollen den som prioriterar och triagerar, alltså administrerar arbetet. Läkare utan gränser skriver att det viktigaste vid en insats är att ha logistikerna på plats.

Det behövs folk till att betala löner, vårdlotsar, IT-support, kommunikatörer, samordnare m.fl. Alla jobb behövs. Ett problem är ändå den här misstron som finns. Den dyker upp i debatter och i enkäter. I en serie diskussioner som läkarförbundet gav på nätet diskuterades de här frågorna och mycket mynnar ut i att de olika yrkeskategorierna behöver vara tillgängliga för varandra och att rollerna är tydliga.

De som arbetar patientnära behöver hjälp för att kunna hålla koll på väntelistor och prioriteraringar. Det behövs hjälp för att utläsa sammanfattande behandlingsresultat, vårdkvalitet och för att identifiera avvikelser. Det behövs hjälp för att kunna lägga resurser där de behövs bäst och för att undvika att göra onödiga insatser, undersökningar eller behandlingar. Det behövs hjälp med att säkra samarbete med andra vårdgivare som kommuner och privata aktörer.

 *

Vi måste göra det lättare att för de olika verksamheterna inom hälso- och sjukvården, genom våra digitala system, identifiera och kontakta den kompetens som finns tillhands. Oavsett om det gäller en fotvårdsterapeut som arbetar med diabetesfotsår, någon som kan allt om bra powerpointpresentationer, någon som vet hur en tumörförändring i bäckenskoveln bäst punkteras till någon som kan ta fram siffror på väntetider för blodtrycksmottagningarna.

Kan vi få enklare kommunikationsvägar mellan patientnära verksamhet och administrativ verksamhet finns stora vinster att göra. Inte genom att avskaffa administrationen, men göra båda delar av verksamheten effektivare. Det går inte att arbeta i parallella spår. Det är dags att ta fram regionens samlade resurser och komma närmare varandra. Nu finns de digitala verktyg som behövs. Det är bara att sätta igång.

Emmy Ahlstedt (C)

Regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen

Joachim Starck (C)

Ledamot i regionfullmäktige och ersättare i hälso- och sjukvårdsberedningen

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt