Annons:

Michael Waxman Foto: Privat

Debatt: Höj kompetensen inom socialtjänsten

Svensk socialtjänst är svag inom många områden och anställer människor som inte förstår ett dugg vad dom ger sig in på och ett enormt ansvar läggs på deras axlar. Ansvariga för detta har ingen som helst kunskap  om detta eller så vill man inte se det, skriver Michael Waxman i en debattartikel. 

Annons:

Socialtjänsten måste, vilket jag påtalat i många år, omstrukturera hela sin verksamhet nationellt och lära sig att jobba annorlunda, utanför det statiska ”boxtänkandet”, detta gäller även Kalmar, men då måste man ha en socialnämnd som fungerar.

Fler pojkar, män måste anställas i förskolan, fler äldre män, kvinnor ( pensionärer) måste anställas på skolor runt om i hela landet som exempelvis skolvärdar. Hela socionomutbildningen måste göras om från grunden,

 idag ser utbildningen i stort sett likadan ut som den gjort dom senaste 50 åren. När fel saker lärs ut på utbildningen får nyexaminerade socionomer fel verktyg med sig ut på arbetsplatserna, skolor, socialkontor, ekonomiskt bistånd, skolkurator, arbetsförmedling, kriminalvårdsassitent, frivården med mera.

Djupintervjuer före antagning

Min mentor Bengt Börjesson, rektor vid Umeå Universitets socialhögskola 1981 - 1991, försökte i många år få till stånd djupintervjuer på dom som sökte till utbildningen, men UHR,tidigare UHÄ, tog aldrig tillsig Bengts förslag. Hade han fått igenom det så hade en helt annan typ av människor gått denna utbildning. Denna typ av djupintervjuer är ju praxis inom präst och polisutbildningen men socionom kan man bli hur enkelt som helst, bara du uppfyller de formella kraven för att söka en högskole, universitetsutbildning. Bengt gick bort 2012 men jag vet att hans tankar lever kvar hos många.

Polisen jobbar för allt vad dom kan, bland annat "mot" en socialtjänst som inte klarar av sina arbetsuppgifter för att få stopp på den utveckling som bara ökat dom senaste 20-30 åren men nu blivit rejält synlig dom senaste 10 åren. Dessa problem gäller även Kalmar, precis som, i stort sett hela landet. Förskolan, grundskolan jobbar "med" "mot" en socialtjänst som inte klarar av sina ansvarsområden inom skolan. I Kalmar har man fyra fältassistenter, om jag är rätt informerad, och detta räcker ingenstans om man ska jobba förebyggande över hela Kalmar storkommun. För att kunna jobs förebyggande måste man hitta, söka upp alla dom barn, ungdomar av båda könen, som är ute och glider mellan det tillåtna och otillåtna. Givetvis har vi alla som samhällsmedborgare ett ansvar för att stötta våra myndigheter men när det gäller det förebyggande arbetet måste socialtjänsten förstå att man kan inte jobba längre som man ”alltid gjort”. Man måste ha fältassistenter som  är orädda och talar dessa ungdomars språk, man måste ”bjuda in sig själv” som fältassistent till dom miljöer där man kan göra mest i det förebyggande arbetet.

Rektorer från låg - gymnasieskolan måste ta sitt ansvar och det handlar om hur man prioriterar dom pengar man har att röra sig med. Räcker inte anslagen så måste man äska om mer pengar. Anställ människor med rätt kompetens på alla skolor i Kalmar. I Kalmar har vi stora integrationsproblem och det måste mina partikollegor ta på ett större allvar, oavsett om det handlar om den ansvarige för Kalmars integration eller den högst ansvarige för kommunens skolor.

Polisbristen påverkar

Den stora polisbristen gör ju att det fåtal områdespoliser som finns i Kalmar inte har tid att vara, gå i de områden de ansvarar för. Under sommaren, på grund av polisbristen, så måste dom områdespoliser

 i Kalmar, som inte gått på semester, sitta och åka runt i en polisbil på allehanda utryckningar i Kalmar storkommun. detta gör ju att alla dom områden där det borde finnas områdespoliser blir satta på undantag, ändå är grundbemanningen alldeles på tok.

Kalmar kommun borde ta ett helt nytt omtag om det förebyggande arbetet i hela kommunen och hur man kan förändra, förbättra samarbetet med polis, skola, allmänhet.

 

Michael Waxmann, socialdemokrat

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt