Annons:

Spelmyndigheten kräver ökade restriktioner när det kommer till spel med kredit

Spelinspektionen har uttryckt sitt stöd för ett nytt, omfattande förbud mot att spela med kredit. Trots att Sverige redan förbjuder licensierade operatörer från att erbjuda eller tillhandahålla kredit enligt spellagen, vill regeringen nu utöka detta förbud för att skapa en säkrare spelmiljö. Målet är att skydda konsumenterna och säkerställa att online casino som är bäst för svenska spelare kan erbjuda en ansvarsfull spelupplevelse utan risk för kreditfinansiering.

 

Annons:

Förslag och åtgärder för spelregleringen

Enligt nuvarande spellagstiftning är licensierade operatörer redan förbjudna att erbjuda eller tillhandahålla kredit. Men det föreslagna åtgärdspaketet från finansdepartementet i februari sträcker sig längre. Ingen statlig eller privat operatör ska tillåtas hantera insättningar eller vad som helst finansierat med kredit, oavsett när eller hur krediten tillhandahålls, inklusive kreditkort.

Förslaget understryker också att licenshavare måste vidta åtgärder för att motverka överdrivet spelande. Finansdepartementet föreslår att Spelinspektionen ska ha befogenhet att specificera kraven för dessa åtgärdsplaner. Detta förslag är en följd av Spelinspektionens tidigare uppmaning om ett totalförbud mot spel med kreditkort i november förra året.

Spelinspektionens efterfrågar en högre tydlighet

Spelinspektionen är överlag positiv till det föreslagna förbudet, men de har framhållit flera bekymmer i sitt officiella svar. Ett av de största problemen är att vissa parter, som ideella föreningar som säljer bingo eller lotterier, inte omfattas av förbudet enligt promemorian eftersom de inte tar emot betalningar via bankkort.

Myndigheten påpekar att offentliga lotterier också säljer biljetter via digitala kanaler. Därför måste åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa biljetter inte betalas med kreditkort eller finansieras med lånade pengar från andra. Spelinspektionen anser att promemorian brister i en analys av konsekvenserna för offentliga lotterier.

Tvetydigheter och behov av förtydligande

Spelinspektionen har identifierat några oklarheter i de nya reglerna, särskilt när det gäller tolkningen av ordet "kredit". Enligt de föreslagna reglerna får du inte längre använda kontokredit för spel. Myndigheten påpekar att även kredit kopplad till ditt bankkonto räknas som kontokredit.

Det innebär att spelbolag och återförsäljare måste säkerställa att ingen använder kredit för att betala med betalkort. Däremot krävs det inte enligt förslagen att bolagen undersöker om betalkortet har en kreditgräns vid varje köp. Det betyder att de föreslagna reglerna inte går tillräckligt långt för att säkerställa att mottagaren kontrollerar om kredit används vid varje transaktion.

Tekniska lösningar och avtal med leverantör av betaltjänster

Förslagen saknar tydliga detaljer om huruvida licenshavare och agenter måste införa tekniska lösningar eller skriva avtal med leverantörer av betaltjänster för att säkerställa att betalningar inte görs via kreditfaciliteter kopplade till betalkort. 

Spelinspektionen tolkar istället förslaget så att licenshavare och agenter inte får tillåta sådana betalningar om betalningsmottagaren kan upptäcka, utan omfattande åtgärder, att betalningen görs med kredit.

Myndigheten betonar behovet av att tydligare specificera det föreslagna förbudet mot spel med kredit när det kommer till betalkort. Detta är viktigt för att undvika oklarheter och för att säkerställa att spelindustrin kan följa de nya reglerna på ett effektivt sätt.

Internationella jämförelser och svenska spelare

Om Sverige går igenom med det planerade förbudet kommer landet att följa andra stora marknader som redan har tagit liknande åtgärder. Till exempel införde Storbritannien ett förbud mot att använda kreditkort för spel år 2020, och Australien följde efter med ett liknande förbud i september 2023. 

Även Norge, en av Sveriges nordiska grannar, har ett liknande förbud på plats när det gäller kreditkort. Brasilien har också tagit steg för att förbjuda spel med kreditkort och kryptovaluta. Dessa åtgärder är främst inriktade på att skydda konsumenterna och minska risken för problemspelande.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagenskalmar.nu

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt