Annons:

En äldre man från Västerviks, som dömdes av Kalmar tingsrätt till sex års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn, får sitt straff kraftigt sänkt av Göta hovrätt. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

JUST NU: KRAFTIGT SÄNKT STRAFF FÖR PEDOFIL FRÅN VÄSTERVIK

Den man från Västerviks kommun, som den 21 maj dömdes av Kalmar tingsrätt till sex års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn, får sin dom mildrad av Göta hovrätt. Fängelsepåföljden sänks till ett och ett halvt år, och skadeståndet till den drabbade flickan sänks med 150 000 kronor.

Annons:

Mannen, som är i 75-årsåldern och bosatt i Västerviks kommun, frikänns från grov våldtäkt mot barn, som han dömdes för av Kalmar tingsrätt. Han döms i stället för grovt sexuellt övergrepp mot barn vid två tillfällen (i stället för ett tillfälle), och fängelsestraffet sänks från sex år till ett år och sex månader.

Skadeståndet till barnet sänks också från 230 000 kronor till 80 000 kronor.

Ville frikännas helt

I sitt överklagande till hovrätten yrkade mannen att han skulle frikännas helt från ansvar, och i andra hand att man skulle bedöma hans gärningar som sexuellt övergrepp mot barn respektive barnpornografibrott, samt bestämma en lindrigare påföljd än fängelse, alternativt sänka straffet. Detsamma gällde överklagandet av skadeståndet.

Åklagaren, som även han överklagade tingsrättens dom, yrkade på att hovrätten skulle skärpa straffet.

Utredningen i hovrätten baserade sig på samma bevisning som i tingsrätten och förhören lades fram genom uppspelning.

"Förefaller tona ner händelserna"

Hovrätten anser att målsäganden, som vid tillfället då händelserna ska ha inträffat 2018-2019 var i femårsåldern, anser att hon i det första polisförhöret lämnade en relativt utförlig berättelse om vad hon blivit utsatt för.

”Hon har då fritt och spontant beskrivit dels ett tillfälle då hon och N.N. befann sig i duschen, dels något eller några tillfällen då de varit i hans säng. Hon har också redogjort för detaljer som gör att det hon berättat framstår som självupplevt, t.ex. att N.N. andades tungt när han låg vid henne och att han aldrig bar kalsonger”, skriver hovrätten.

I det andra förhöret anser hovrätten att flickan är mer avvaktande och ”förefaller tona ner händelserna”.

”Hennes redogörelser för händelserna i de båda förhören skiljer sig därför något åt, även om de i stora drag är samstämmiga. Förhållandena är ändå sådana att målsägandens uppgifter inte kan anses som alltigenom säkra och inte fullt ut kan läggas till grund för en fällande dom”, skriver Göta hovrätt.

Inte jämförligt med samlag

Rätten anser att flickan är trovärdig i många fall avseende andra saker som mannen utsatt henne för, men ”de sexuella handlingar som hovrätten har funnit styrkta utgör inte samlag i brottsbalkens mening och är inte jämförliga med samlag med hänsyn till kränkningens allvar”, menar man.

Tingsrättens dom ska således ändras på så sätt att mannen inte ska dömas för grov våldtäkt mot barn, men dömas för grovt sexuellt övergrepp mot barn vid två tillfällen samt för grovt barnpornografibrott, menar hovrätten.

Ålder och ohälsa sänker påföljden ytterligare

Hovrätten bedömer att brottsligheten sammantaget har ett straffvärde som motsvarar två års fängelse. Men man sänker den med ytterligare ett halvår, med följande motivering:

”Vid straffmätningen ska det även beaktas att N.N. till följd av såväl hög ålder som dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett så långt fängelsestraff. Strafftiden bör därför sättas ned något. Hovrätten bedömer att straffmätningsvärdet av nämnda skäl ska sänkas med sex månader och att det således uppgår till fängelse i ett år och sex månader.”

Vad gäller sänkandet av skadeståndet, från 230 000 kronor till 80 000 kronor, hänvisar hovrätten till rättspraxis.

Här kan du läsa en tidigare artikel samt om hur tingsrätten resonerade kring sin dom.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt