Annons:

Kommunerna klarar inte av hemlösheten menar Sveriges Stadsmissioner. Foto: Anders Blank

Kommuner klara inte av hemlösheten enligt Stadsmissionen

Enligt en ny rapport från Stadsmissionerna så biter sig hemlösheten i Sverige. I Kalmar har Stadsmissionen länge ställt krav på härbärge, men än har inget skett. 

Annons:

Sveriges Stadsmissioner har granskat kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

Den bistra verkligheten är att det är helt avgörande vilken kommun du lever i för att få rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig. För att kommunerna framgångsrikt ska kunna motverka hemlöshet krävs att politiken agerar nu, konstaterar Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission.

Stadsmissionen i Kalmar har länge drivit frågan om härbärge utan att fått något gensvar. 

Sveriges Stadsmissioner har gått igenom vilka verktyg och insatser landets kommuner arbetar med för att förebygga och minska hemlöshet. Dessutom har 17 kommuner från norr till söder särskilt granskats. Där har intervjuer genomförts med ansvariga tjänstemän och politiska initiativ kartlagts. Landets alla stadsmissioner har fått ge sin bild av hur arbetet fungerar i kommuner där de är verksamma. 

I granskningen konstateras att det saknas långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet, ofta finns det heller ingen kunskap om hur många som är hemlösa. 

KD driver frågan om Bostad först i Kalmar

“Bostad först”, som innebär att just ett hem ska vara överst på prioriteringslistan för att bryta utanförskap är en framgångsrik modell, men den måste användas fullt ut för att nå framgång. 

I Kalmar har Kristdemokraterna motionerat om “Bostad först” i Kalmar. Men fick beskedet om att det inte var aktuellt, då det inte fanns någon bostadsbrist i Kalmar. Även Socialstyrelsen har rekommenderat metoden.

 

Annons:

Anders Blank

Anders.blank@dagenskalmar.nu

0734645262

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt