Annons:

Nästa vecka kan personer i riskgrupper boka sig för tredje dosen covid-vaccin. Foto: MostPhotos

Riskgrupper kan boka tid för tredje dosen nästa vecka

Personer i riskgrupper kan under nästa vecka boka tid för tredje dosen covid-vaccin. Förutsättningen är att det gått sex månader från föregående dos.

Annons:

Region Kalmar län är nära målet då 80 procent av 65-79-åringarna i länet antingen har fått en tredje dos eller har en bokad tid för vaccination kommer bokningen att öppnas upp fler grupper kommande vecka.

Först ut blir personer från 18 år och uppåt som får insatser om stöd och service enligt LSS, personer med assistansersättning och personer 18-64 år som tillhör en medicinsk riskgrupp.

"En grundförutsättning är dock att det har gått minst sex månader sedan förra dosen", säger planeringsdirektör Sofia Hartz i ett pressmeddelande. 

Vaccinationstakten ökar i december

Vaccinationstakten kommer att öka under december genom olika åtgärder. Basen kommer även fortsättningsvis att vara primärvården – hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län – som kommer att vaccinera omkring 8 500 personer i veckan.

Utöver det planeras för att med extern vaccinatör stötta de kommuner som inte har kapacitet att själv vaccinera sin personal inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.

"Vi planerar också för ytterligare utökningar inom ramen för regionens egen verksamhet. För just i december är det sex månader sedan förra dosen för en stor andel av befolkningen", säger Sofia Hartz.

Fakta

Medicinska riskgrupper

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Detta gäller de som har nedsatt lungfunktion konstaterad i sjukvården eller har en sjukdom/funktionshinder som medför att de har svårt att hosta upp slem. För fetma gäller det personer med BMI över 40.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Detta gäller de som av sjukvården fått veta att de är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.
  • Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenskalmar.nu

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt