Annons:

En ny undersökning visar hur svenskarna ser på de rådande restriktionerna. Foto: Bildbyrån

Så tycker länsborna om pandemirestriktionerna

Pandemirestriktioner är något vi har vant oss vid de senaste åren. Men de senaste restriktionerna har vållat viss debatt och kritik. Nu har Novus gjort en undersökning bland svenskarna. 

Annons:

Novus har gjort en ny undersökning kring hur svenskarna ser på de nuvarande pandemirestriktioner för SVT Nyheters räkning. Siffrorna finns på lokal nivå och det skiljer sig en del. 

I Sverige anser 45 procent av de tillfrågade att restriktionerna är på rätt nivå. Kvinnor anser det i högre utsträckning än män. Var fjärde anser att restriktionerna är för hårda och där är det fler män och yngre personer i storstäder som tycker att de införda åtgärderna är för starka. 

Andelen som tycker att restriktionerna är för svaga finns en skillnad mellan glesbygd och storstad. I mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner är andelen 31 procent medan den är 24 procent för riket som helhet. I storstäderna anser endast var femte att restriktionerna är för svaga. 

Sex procent i undersökningen visste inte vad de tyckte.

Hos länsborna, som ingår i Småland och öarna i undersökningen, är det 27 procent som tycker restriktionerna är för starka. 36 procent tycker att de är på rätt nivå 29 procent att de är för svaga.

I undersökningen anser alltså Småland och öarnas befolkning att restriktionerna är för starka jämfört med resten av riket.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt