Annons:

Fyra personer är inlagda på sjukhus i länet för covid-19. Foto: Bildbyrån

Lägst antal inlagda för covid-19 på sjukhus hittills i år

På fredagen låg fyra personer inlagda med covid-19 på länets sjukhus. Det är den lägsta siffran hittills i år och den lägsta siffran sedan mitten av november förra året.

Annons:

Pandemin fortsätter släppa sitt grepp om samhället.

– Vi ser en minskning av antalet bekräftade fall av såväl covid-19 som av influensa liksom antalet patienter som vårdas på sjukhus för dessa diagnoser. En viss smittspridning förekommer dock fortfarande och uppmaningen att stanna hemma vid sjukdomssymptom oavsett orsak gäller fortfarande, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin i sin lägesbild av den gångna veckan.

Rekommendationen till vårdnadshavare med sjukt barn är att i första hand vända sig till sin hälsocentral eller ringa 1177.

Så ser statistiken ut

Folkhälsomyndighetens statistik, som sträcker till och med den 1 maj, visar att 57,3 procent av befolkningen över 65 år tagit en fjärde dos vaccin mot covid-19. Siffran för landet som helhet är 49,5 procent. 

I gruppen över 90 år handlar det om 73,3 procent och för 80-89-åringar är det 75,7 procent av länets befolkning som tagit en fjärde dos. När det gäller gruppen 70-79 år är det 54,5 procent och när det gäller 65-69 år är det 43,2 procent.

Hittills har, enligt Folkhälsomyndighetens statistik, 36 194 personer i Kalmar län fått fyra doser.

"Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månader sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos. Bokning sker via 1177.se", skriver regionen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt