Annons:

Kalmarhem skrotar sitt projekt i Funkabo. Visionsskiss: Kalmarhem

Kalmarhem lägger ner prestigeprojekt – “Ett oerhört tråkigt beslut”

Allmännyttan stoppar sitt stora projekt Visiret i Funkabo. Anledningen är kostnadsökningarna. 

Annons:

Planen var att bygga det man kallar Cykelkvarteret i Funkabo. 74 lägenheter som skulle stå klara 2024, med en tydlig miljöprofil. 

Men nu skrotar man projektet. 

– Sedan projekteringen påbörjades har byggindex ökat med nästan 15% och den höga kostnadsökningen gör att anbuden överstiger våra prognoskalkyler, säger Ami Rosenqvist-Rosén, projektledare för Visiret.

Förutom den ökade kostnadsbilden är detaljplanen styrd i många detaljer, vilket är kostnadsdrivande i projektet. Sedan tidigare finns en ansökan om investeringsbidrag inlämnad men inget bidrag är beviljat. Detta tillsammans med ökade avkastningskrav ligger som grund till att Kalmarhems styrelse nu tagit beslut att inte gå vidare med produktionen av Visiret.

– Ett oerhört tråkigt, om än väntat, beslut taget av styrelsen efter den senaste tidens kostnadsutveckling. Det är många delar som påverkar och vi får följa utvecklingen och hoppas på att kunna förverkliga projektet någon gång i framtiden, säger Kalmarhems vd Per Stephani.

Annons:

Anders Blank

Anders.blank@dagenskalmar.nu

0734645262

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt