Annons:

Nu måste fastighetsägaren vidta bullerdämpande åtgärder Foto: Rikshem.

Kylaggregatet låter för högt - Rikshem tvingas vidta åtgärder

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har beslutat att Rikshem Öst Kalmar måste vidta bullerdämpande åtgärder. Detta då ett kylaggregat på Kaggensgatan på Kvarnholmen låter för högt.

Annons:

Rikshem har under våren 2022 vidtagit åtgärder för att sänka ljudnivån från kylaggregatet genom invändig ljudisolering samt tidsstyrning. Ljudmätningar efter åtgärd har dock utförts och visar att riktvärdet för dagtid fortfarande överskrids när aggregatet går på full drift.

Ljudet upplevs störa som mest under sommartid. Detta då man oftast nyttjar sina uteplatser och kylaggregatet ofta kan gå på full drift under längre perioder. 

Kylaggregatet har åtgärdats invändigt så gott det går men samhällsbyggnadsnämnden skriver att det är möjligt att dämpa ytterligare genom utvändig åtgärd i form av bullerplank eller liknande.  


Annons:

Elliot Klint

elliot.klint@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt