Annons:

Patients journal läcktes ut till en annan patient

En personuppgiftsincident av anmälts av Region Kalmar Län. Foto: Jakob Karlsson

Patients journal läcktes ut till en annan patient

Region Kalmar län har anmält en händelse om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Annons:

Händelsen ska röra sig om ett felaktigt utskick där en patient har fått ta del av en annan patients journal. Incidenten bedöms bero på fel i det enskilda fallet.  

Nu har en internutredning gjort och det har resulterat i ändrade rutiner. Berörd patient kommer att informeras. 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt