Annons:

Både Peter Akinder (S) och Mats Nyblom (S) sitter i kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Foto: Privat.

Sänkt hastighet i Drag och Revsudden

Den 3 oktober tar kommunen över ägandet och ansvaret av delsträckan Drag-Revsudden på väg 592. Det kommer att införas flera trafiksäkerhetsåtgärder. Hastigheten sänks också till 40 kilometer/timme på en betydligt längre sträcka.  

Annons:

Förändringen innebär att den lägre hastigheten omfattar all bebyggelse i Drag och Boda. Enligt ett pressmeddelande från Kalmar kommun är syftet med åtgärderna att stärka säkerheten för både fotgängare och cyklister.  

- Redan första dagen som ägare och ansvarig för vägen Drag-Revsudden sänker kommunen hastigheten från 60 till 40 på ytterligare 2,4 kilometer av vägen. Med aviserade åtgärder i närtid att bland annat göra om del av vägen till en bygdeväg samt se över och förbättra busshållplatser, övergångsställen och belysning, signalerar det kommunens vilja att förbättra trafiksäkerheten på vägen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S). 

“Efterlängtat av många i området”

För att ytterligare uppmärksamma bilisterna på de nya hastighetsbegränsningarna kommer så kallade ”Din fart”-skyltar att sättas ut under oktober. Då kan föraren lätt se om farten är för hög. 

– Det är efterlängtat av många i området och ett vallöfte kan redan, mindre än två veckor efter valet, infrias. Kommunens majoritet (S, C, V) fortsätter föra Kalmar framåt, avslutar Peter Akinder (S). 

Annons:

Elliot Klint

elliot.klint@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt