Annons:

Kalmarborna får tycka till om reviderad översiktsplan

Ny reviderad översiktsplan ska ut på granskning. Foto: Anders Blank

Kalmarborna får tycka till om reviderad översiktsplan

Det blir en ny sväng med granskning av översiktsplan. Hälften av åsikterna som framkommit har handlat om vindkraft.

Annons:

Kalmarborna får en chans till att säga sitt om den kommande översiktsplanen. Det har hittills kommit in 139 synpunkter, av dessa har hälften handlat om vindkraft. Men det har också hänt en del sedan förra våren då kommunen skickade ut den första varianten av översiktsplan. Det har skickats in en ansökan om ett luftvärnsregemente, det finns idéer om ett avsaltningsverk och så önskan om att varje Kalmarbo ska kunna se minst tre träd från sitt hem. 

Granskningstiden på den reviderade översiktsplanen är mellan den 6 februari och 11 april. 

 

 

 

 

Fakta

Här är revideringarna:

 • I markanvändningskartan presenteras tre utredningsområden för försvarsändamål (Luftvärnsutbildning), vid Kalmar flygplats, Moskogen och Kärrstorp. Varje område omfattar cirka 200 hektar. Det görs ingen rangordning eller lämplighetsbedömning av områdena. 

 • Utredningsområden för verksamheter vid Moskogen har justerats. 

 • Ett antal områden har under arbetet detaljplanelagts och antagits. Dessa är därför justerade och ändrade till bostäder och samhällsservice med mera. 

 • Ett nytt ställningstagande är att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av ytan i staden täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. 

 • Utredningsområde för kollektivtrafik har lagts till från Norra vägen till Länssjukhuset.

 • Ett nytt ställningstagande har lagts till som förtydligar vikten av de gröna näringarna såsom jord- och skogsbruket.

 • Ett ställningstagande om en utredning av ett avsaltningsverk, för att säkerställa långsiktig dricksvattenproduktion, har lagts till.

 • E22 och väg 25 har lyfts som viktiga faktorer för att öka regionala kopplingar.

 • Annons:

  Anders Blank

  Anders.blank@dagenskalmar.nu

  0734645262

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Kommentera

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  Annons:

  BakåtPausaPlayFramåt