Annons:

Framgångsrik regionalisering av läkarutbildningen – studenterna stannar kvar i länet efteråt

Utvärderingen av den regionaliseriserade läkarutbildningen visar på glädjande resultat. Studenterna väljer att stanna kvar i Region Kalmar län efter examen. Foto: MostPhotos

Framgångsrik regionalisering av läkarutbildningen – studenterna stannar kvar i länet efteråt

Den regionaliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet, som undertecknades för snart tio år sedan, har visat sig vara framgångsrikt för Kalmar län. Det framkom genom en extern utvärdering som togs del av under torsdagens regionstyrelsesammanträde. 

Annons:

I maj 2014 undertecknades ett samarbetsavtal om en decentraliserad läkarutbildning av läkarprogrammet vid Linköpings universitet. Efter halva utbildningen fördelas studenterna mellan Kalmar, Linköping, Norrköping och Jönköping för att fortsätta sin utbildning på respektive studieort. 

Nu har den regionaliserade läkarutbildningen vid Linköpings universitet utvärderats och politikerna i regionstyrelsen i Kalmar län tog del av den under torsdagens sammanträde. Det framkommer i utvärderingen att utbildningen håller en hög kvalitet och är populär bland studenterna. Genomförandet på alla orter har varit framgångsrikt.  

Goda studieresultat

I Kalmar är det cirka 100–120 läkarstudenter och i januari 2022 tog den första kullen examen och utifrån det kan man se goda resultat. I genomsnitt är det 9 av 10 studenter som avklarar utbildningen utan att behöva göra om något moment. Studenterna som har gått i Kalmar har gett de allra högsta betyget av de fyra studieorterna. Detta visar studenternas betygsättning under höstterminen 2021 och vårterminen 2022.  

Majoriteten jobbar kvar i regionen

Studenterna är nöjda med utbildningen, genom att de känner sig sedda och har bra och välkomnande handledare under sin praktik. Detta leder till att miljön känns familjär efter examen och det har visat sig vara väsentlig för att öka antalet nyexaminerade läkare i Region Kalmar län. Det är en övervägande majoritet av studenterna stannar kvar för att arbeta som läkare i regionen. 

– Det är alltid roligt att få höra om läkarutbildningen i vårt län och vi vet med oss från när vi besökt utbildningen och träffat studenterna att de har en mycket positiv syn på vår region och utbildningen. Det återspeglas också i studenternas utvärdering av sin praktik (VFU) där studenterna i Region Kalmar län är allra nöjdast, säger Mattias Adolfson (S) hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Fortsatt utveckling av utbildningen

De allra flesta av läkarprogrammets lärare har koppling till forskningsmiljön, vilket stärker den akademiska miljön och bidrar till högre kvalitet.

Det kommer att ske ett fortsatt arbete med att vidareutveckla utbildningen och förbättra den ytterligare. Åtgärder måste vidtas för att stärka en hållbar ekonomi vid utbildningsorterna och stärka den akademiska miljön ytterligare. 

– Då nuvarande avtal skrevs redan 2014 håller det nu att revideras och en dialog kommer att föras särskilt med tanke på att vi nu går in i en 6-årig läkarutbildning som kommer medföra en del förändringar. Vi kan dock konstatera att detta har varit en mycket lyckad utbildning som vi ska hålla i och utveckla, säger Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, i pressmeddelandet. 

Annons:

Sara Åstrand

saraaastrand@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt