Annons:

KLT tittar på besparingar – reducerad trafik kan bli verklighet

KLT ska hitta stora besparingar på grund av sitt underskott. Foto: MostPhotos

KLT tittar på besparingar – reducerad trafik kan bli verklighet

Kalmar Länstrafik, KLT, är långt från en ekonomi i balans. Nu ser man över möjliga besparingar i kollektivtrafiken. Det kan bland annat handla om reducerad trafik.

Annons:

Kalmar Länstrafik rapporterade ett underskott på knappt 95 miljoner kronor för år 2022. Den försämrade ekonomin bedöms vara en följd av pandemin.

Även inflationen och ökade bränslekostnader det senaste året har spelat in.

Nu ska effektiviseringar utredas i kollektivtrafiken.

"För att nå en ekonomi i balans behöver Kalmar länstrafik genomföra en rad effektiviseringsåtgärder. Kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen en redovisning av förslag på en rad åtgärder som berör den linjelagda busstrafiken, tågtrafiken, Närtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Trafikdirektören fick i uppdrag att fortsätta arbetet och redovisa förslag till beslut inför nämndens sammanträde i april", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Jobbar vidare under våren

Förslagen till effektiviseringsåtgärder kommer KLT att jobba vidare med under våren. När det gäller linjelagd busstrafik är målet att sänka kostnaderna med sex till tio miljoner kronor. 

"Detta föreslås genomföras på kort och lång sikt. Åtgärderna är ännu inte fastställda men skulle kunna innebära reducerad trafik på kvällar, glesare trafik i de starka stråken på klockslag då det generellt är färre som reser och reducering av trafik nattetid under helger", skriver man i pressmeddelandet.

När det gäller närtrafiken är målsättningen en kostnadssänkning motsvarande tre till fem miljoner kronor per år. 

"Förslag till åtgärder ska utredas ytterligare under våren samtidigt som en risk- och konsekvensanalys ska arbetas fram", skriver man.

När den gäller den särskilda kollektivtrafiken ska en utredning tillsättas som ska föreslå effektiviseringsåtgärder samt ge förslag på justeringar i regelverket inför en ny trafikupphandling som träder i kraft i början av år 2026. Särskild kollektivtrafik är färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor i specialfordon.

Beslut om kostnadsbesparingar kommer lyftas för slutgiltigt beslut till kollektivtrafiknämndens sammanträde i april månad.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt