Annons:

KRAFTIGT SNÖFALL OCH BLÅST ATT VÄNTA – SMHI UTFÄRDAR VARNING

SMHI har utfärdat en varning för hela Götaland, gällande tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder under tisdagen och delar av onsdagen. Foto: Bildbyrån

KRAFTIGT SNÖFALL OCH BLÅST ATT VÄNTA – SMHI UTFÄRDAR VARNING

SMHI har gått ut med en gul varning om tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder till veckan.

Annons:

Under tisdagen sprider sig ett tidvis kraftigt snöfallsområde åt nordost över Götaland. Så under tisdagen och delar av onsdagen varnar SMHI för tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.

Natten till onsdag börjar snöfallet upphöra över den västra delen och väntas dra bort från den östra delen under onsdag dag varför vaningen gäller mellan tisdag klockan 03.00 till onsdag klockan 15.00.

Enligt prognosen kan det komma 10-15 centimeter snö, lokalt upp mot 20-25 centimeter.

"Men i nuläget är det svårbedömt att säga var de största snömängderna hamnar. Snöfallet hör samman med ett djupt lågtryck så vinden kommer att tillta under tisdagen", skriver SMHI i sin vädervarning.

Fakta

Hur kan det påverka mig?

* Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.

* Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

* Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

* Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Källa: SMHI

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenskalmar.nu

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt