Annons:

Brister på restaurang i Kalmar – menyn stämmer inte överens med vad som faktiskt serveras

Restaurang i Kalmar tvingas vidta åtgärder efter brister i livsmedelshanteringen. Foto: MostPhotos

Brister på restaurang i Kalmar – menyn stämmer inte överens med vad som faktiskt serveras

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut som innebär att en restaurang i Kalmar måste vidta åtgärder för de brister man sett i deras livsmedelshantering. Restaurangen måste nu betala böter på 40 000 kronor.

Annons:

I januari gjordes ett kontrollbesök av samhällsbyggnadskontoret, som en uppföljning av en tidigare uppmaning från november 2023. Vid detta besök konstaterades att restaurangen inte följde säkerhetskraven för livsmedelshantering.

Under kontrollen upptäcktes bland annat att varmhållningen och nedkylningen av råvarorna inte skedde på ett säkert sätt. Vid genomgång av kylar återfanns bland annat nedkylda kycklingtråg, köttfärslimpa och matlådor som hade förpackats och skulle säljas till kunder. Det pågick samtidigt en nedkylningsprocess av kyckling i rumstemperatur. Köksansvarig menade på att det var tänkt att kycklingen skulle serveras i rumstemperatur och därför inte behövde förvaras i kylen. Dessutom framkom det att informationen på menyn inte överensstämde med de ingredienser som faktiskt används i rätterna.

I en av frysarna återfanns ett trettiotal vita plastpåsar med köttbitar. Enligt uppgift från köksansvarig som hade förberett innehållet i påsarna var det en blandning av högrev och lamm. Men innehållet kunde inte styrkas från den faktura som uppvisades. Det framgick varken att lamm eller högrev hade köpts in av restaurangen. Enligt ägaren blev allt i påsarna färs ändå.

Utifrån den skriftliga menyn ingick styckdetaljerna lammfilé och lammfärs i rätterna. När kontrollmyndigheten påpekade att inget av det återfanns på den faktura som uppvisades menade ägaren att menyn inte längre var i bruk och hänvisade istället till en ny meny på deras hemsida. När man sedan granskade hemsidan, återfanns fortfarande råvaror som inte hade köpts in. Ägaren ändrade sig då och menade att hemsidan inte heller var i fullt bruk än.

Då nedkylning skedde utan någon upprättad rutin, samt de brister i varmhållningen som konstaterades i samband med kontrollen, anser samhällsbyggnadskontoret att restaurangen inte uppfyller lagkraven.

Restaurangen ska nu åtgärda bristerna och en offentlig uppföljningskontroll kommer att genomföras två veckor efter mottagandet av detta beslut för att kontrollera att avvikelserna åtgärdats. Totalt ska restaurangen betala böter på 40 000 kronor.

 

Annons:

Lovisa Johansson

lj223pf@student.lnu.se

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt