Annons:

Psykologen om klimatförnekare:

Människan påverkar klimatet, ändå är kommentarer som hävdar motsatsen vanligt förekommande. Foto: Pixabay

Psykologen om klimatförnekare: "Handlar inte om brist på kunskap"

Att människan påverkar klimatet är ett entydigt faktum, ändå är det vanligt med kommentarer som hävdar motsatsen – inte minst på sociala medier. Orsaken är att vi människor ofta styrs av annat än fakta, menar psykologen Frida Hylander.

Annons:

Att mänsklig påverkan ligger bakom klimatförändringarna fastslogs som ett entydigt faktum av FN:s klimatpanel IPCC tidigare i veckan. Slutsatsen var inte överraskande; redan i IPCC:s förra rapport från 2013 rubricerades kopplingen mellan mänsklig påverkan och klimatförändringar som "extremt sannolik". Trots detta är det fortfarande vanligt med skepticism i frågan. Kommentarer rörande naturliga temperaturvariationer och tidigare uppmätt extremvärme förekommer ofta, inte minst på sociala medier.

Klimatskeptiker och klimatfördröjare

Enligt psykolog Frida Hylander kan oviljan att ta till sig av den vetenskap som finns kring klimatet vara mer eller mindre extrem:

– Vissa menar att det inte sker förändringar alls, att det är ett påhitt eller en konspiration. Andra menar att jordens klimat alltid har förändrats och att människan inte har något med saken att göra. Sedan finns även sådana som man kallar "klimatskeptiker" eller "klimatfördröjare". De erkänner att det finns ett problem och att människan har orsakat det, men menar att det inte råder konsensus, att det finns andra forskare som menar annat. Idag finns flera politiska partier som representerar det synsättet med frågor som "Varför har det inte ställts mer kritiska frågor?" och så vidare. Detta trots att IPCC med oerhört hög säkerhet kan säga att det förhåller sig såhär.

Handlar inte om brist på kunskap

En sak som är viktig att bära med sig är att klimatskepticism inte handlar om brist på kunskap eller att den som uttrycker sådana åsikter är dåligt påläst, menar Frida Hylander:

– Man har forskat en del på detta under senare år och kommit fram till att det handlar mer om politisk ståndpunkt eller syn på samhället. Har man en mer hierarkisk syn på samhället är man oftast mer kritisk till klimatvetenskapen.

Att bemöta en klimatskeptiker med fakta biter väldigt sällan, menar Frida Hylander, för det är inte brist på kunskap det handlar om.

– Väldigt ofta styrs vi människor av annat än fakta. Vi styrs mycket av känslor, tillhörighet och identifikation. Vi påverkas också av vem vi känner tillit till: säger någon vi känner tillit till att något inte stämmer är vi mer benägna att tro på det än om tusentals forskare säger något annat.

Systematisk lobbyverksamhet

Just i klimatfrågan finns även ekonomiska incitament för att undergräva vetenskapen, menar Frida Hylander:

– Under 80- och 90-talen jobbade många fossilbolag och tankesmedjor systematiskt med lobbyverksamhet där man riktade sig mot grupper som man tänkte skulle vara mottagliga för att tvivla på klimatvetenskapen. Man riktade in sig på konservativa män. Detta har varit en väldigt framgångsrik strategi och har gjort att det idag finns väldigt mycket desinformation om klimatkrisen. Det systematiska arbetet med att så frön av tvivel har pågått under många år och för den som hamnat i detta är det väldigt svårt att byta åsikt – inte sällan har de investerat mycket tid och energi åt att förneka klimatkrisen. Jag skulle rekommendera alla att låta klimatförnekarna vara, eller i alla fall att inte ge sig in i diskussion med dem.

Responsförnekelse

Enligt Frida Hylander förnekar vi alla verkligheten till viss del – för att stå ut med den.

– Det är så skrämmande med exempelvis IPCC-rapporten och det blir så jobbigt att ta den till sig att man måste skjuta den ifrån sig lite. Detta gör vi alla mer eller mindre.

En annan vanlig reaktion på klimatkrisen är så kallad responsförnekelse, alltså att man köper klimatrapporterna men ändå låter bli att agera.

– Det finns en väldig ovilja att ändra hur man lever. Detta gäller absolut inte bara klimatförnekare – tittar vi på våra partiledare så erkänner praktiskt taget alla att klimatkrisen finns, ändå är det nästan ingen som säger att vi ska ändra vår livsstil. Kanske bottnar detta i ovilijan att göra reella förändringar. Man tänker att om man bara duttar lite i kanterna så kan vi lösa detta, och ingen behöver ändra sig så mycket.

Men den här typen av känslomässiga reaktioner har tämligen lite med klimatförnekande att göra:

– Enligt forskningen är det inte så att klimatförnekarna är livrädda och inte kan hantera det. Klimatförnekelse är kopplat till synen på samhället och att man har köpt världsbilden som fossilbolagen och tankesmedjorna lobbat för.

Annons:

Henrik Nestor

henrik@henriknestor.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt