Annons:

Miljardinvestering godkänd “ett historiskt beslut”

Områdets infart och anläggningens publika framsida. Foto: Kalmar Vatten.

Miljardinvestering godkänd “ett historiskt beslut”

Investeringsbeslutet om 1,73 miljarder kronor för ett nytt avloppsreningsverk beviljades under dagens kommunfullmäktige. Kalmarsundsverket blir således en av regionens största investeringar. “Det kommer att vara ett av Sveriges bästa reningsverk, kanske till och med Europas” säger Steve Sjögren (S), styrelseordförande i Kalmar Vatten.

Annons:

“För att kunna säkerställa att såväl skärpta reningskrav med avseende på kväve och fosfor kan uppfyllas, att bättre energi- och kostnadseffektivitet uppnås samt att en ökad belastning från en växande kommun kan mötas, krävs nybyggnation av vattenreningsdelen”. Så lyder delar av överläggningen i det investeringsbeslut som behandlades under måndagens kommunfullmäktige. 

Redan 2016 togs ett inriktningsbeslut i Kalmar kommunfullmäktige där Kalmar Vatten fick i uppdrag att genomföra planeringsfasen för Kalmarsundsverket. Ambitionsnivån höjdes märkvärdigt och 2017 skapades visionen “Kalmarsundsverket - Sveriges bästa stadsnära reningsverk”. Ambitionen höjdes och likaså prislappen. Investeringsbeslutet omfattar 1,73 miljarder kronor vilket gör Kalmarsundsverket till en av regionens största satsningar. 

–  Det är ett helt annat verk än det vi pratade om för 8-10 år sedan. Jag själv, som varit båtägare i Västra sjön i 55 år, har sett hur det förändras. Jag har även insett hur viktigt det är att vi renar det som kan renas, säger Steve Sjögren (S), styrelseordförande i Kalmar Vatten. 

Möttes av frågor

 Några i kommunfullmäktiges sammanträde ställde sig kritiska till förslaget. Jörgen Bödmar (M) menade på att kostnaden kan dra iväg med tanke på de senaste månadernas ökade byggkostnader. Kaj Holst (M) undrade över reningen av läkemedelsrester som åker ut i Östersjön. 

– Vi har inte slutgiltigt tagit ställning till det. Utvecklingen inom reningsteknik går oerhört snabbt just nu, skulle vi ta ett beslut i dag kan det vara omodernt när verket går i drift 2025-2026. Vi ska ta framtidssäkra beslut och väljer därför att avvakta, svarar Steve Sjögren (S).

Två ledamöter röstade nej varav ena var Thoralf Alfsson (-). Han ansåg sig inte fått sina frågor om kostnader besvarade. Han undrade även vad som skiljer ett kretsloppsverk från ett vanligt reningsverk i processen. 


Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt