Annons:

MP vill veta om placeringar av unga med problem

Socialförvaltningen går back och vill ha mer pengar. Nu vill Annika Carlsson Wistedt (MP) veta om sparkraven kan påverka ungas välmående. 

Annons:

Genom åren har man inom socialförvaltningen arbetat för att minska kostnader inom individ- och familjeomsorg genom så kallad hemtagning av placeringar till den egna kommunen. Just att placeras i en miljö nära hemmet kan öka exponeringen för olika riskfatorer, som kriminalitet och droger. 

Socialförvaltningen redovisade i sin månadsrapport för september ett förväntat underskott inom individ- och familjeomsorgen på 16,8 miljoner kronor. Den största avvikelsen beror på fortsatt ökade kostnader för placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården. På grund av omfattande problematik med droger och kriminalitet hos barn, ungdomar och unga vuxna har antalet externplaceringar fortsatt att öka.

Hemtagning kan komma i konflikt med behov

Annika Carlsson Wistedt (MP) menar att hemtagning kan vara problematiskt och att denna strävan kan komma i konflikt med individens behov av att byta miljö. 

I en interpellation, ställd till socialnämndens ordförande, vill hon därför veta om den placerade kan välja att få välja att placeras utanför kommunen eller inte.

 

Annons:

Anders Blank

Anders.blank@dagenskalmar.nu

0734645262

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt