Annons:

Politiskt bråk om förslag till angiverisystem hos lärare

Anna Thore (S) ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund. Foto: Pressbild

Politiskt bråk om förslag till angiverisystem hos lärare

Het diskussion om angiverisystemet i Kalmarsunds gymnasieförbund. 

– Man känner doften av 1930-tal där man pekade ut personer.

– Det handlade inte om sakfrågan utan sättet vi tar beslut på. 

Annons:

Det finns en skrivning i Tidöavtalet där man föreslår en utredning om offentligaställda ska bli skyldiga ange personer som inte har uppehållstillstånd. Exempelvis lärare, kuratorer, vaktmästare eller bibliotekarier ska informera myndigheter om de upptäcker någon papperslös. Än har ingen sån utredning initierats. Däremot debatterats. 

– Vi ville markera och få ihop en skrivning på det sista mötet innan sommaren. Så gjorde man i Region Skåne och där var man överens om partigränserna. Men Tidöpartierna i gymnasieförbundet reserverade sig, säger Anna Thore (S) ordförande. Man känner doften av 1930-talet genom att kräva att offentlighetsanställda ska tvingas ange papperslösa. 

Susanne Eliasson (M) menar att debatten inte handlade om själva sakfrågan utan istället att man skulle besluta på sittande möte. 

– Vi har själva försökt göra det några gånger, men alltid fått nej. Vi vill hellre avvakta. 

Men ställer ni er bakom en utredning om angiveri?

– Det finns ännu inget beslut om någon utredning, så jag förstår inte varför detta kommer upp nu, det är väl bättre att vänta tills vi har något konkret att gå på. 

Majoriteten i gymnasieförbundet fick ihop en skrivelse. Där hänvisar man till Barnkonventionen, som numera är lag i Sverige, där framgår att alla barn har rätt till utbildning och att alla beslut ska beakta barnens bästa. De menar också att förslaget om angiveri strider mot lärarnas yrkesetik.

– Vi är också i behov av att framöver rekrytera. Detta kommer bli betydligt svårare om lärare får kravet på sig att ange papperslösa, säger Anna Thore.

Annons:

Anders Blank

Anders.blank@dagenskalmar.nu

0734645262

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt