Annons:

Jätteunderskott för KLT – så ser sparförslagen ut

KLT går mot ett jätteunderskott. Foto: MostPhotos

Jätteunderskott för KLT – så ser sparförslagen ut

Den senaste prognosen pekar på ett underskott för Kalmar länstrafik, KLT, på drygt 55 miljoner kronor. Nu har nämnden fattat beslut om flera sparåtgärder. 

Annons:

När kollektivtrafiknämndens sammanträde under torsdagen var det stort fokus på ekonomin. Ett flertal olika utredningsuppdrag har genomförts och bakgrunden är det stora underskott KLT väntas göra under 2023. 

Flera åtgärder behövs för att förbättra ekonomin. Den senaste prognosen pekar på ett underskott på drygt 55 miljoner kronor. 

"Men då är inte påverkan av det borttagna skatteundantaget för biogas med i prognosen", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Nämnden har fattat flera beslut:

* I oktober ska en förstudie av en tidtabellsstyrd färdtjänst presenteras. Den initiala bedömningen är att sex miljoner kronor kan sparas årligen. 

* I oktober ska en förstudie för en standardisering av handläggningen av sjukresor läggas fram. Syftet är att minimera antalet sjukresor med specialfordon. Bedömningen är att kostnaderna kan minska med tio miljoner årligen.

* Milersättning för sjukresor i egen bil föreslås höjas med 50 procent till 18 kronor per mil. Regionfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Den ekonomiska konsekvensen är svår att bedöma då det handlar om den enskildes val av transport.

* Trafikdirektören fick i uppdrag att implementera självservice för bokning av färdtjänst- och riksfärdtjänst när så är möjligt.

* I oktober kommer också utredningar kring närtrafiken och den linjelagda busstrafiken att redovisas.

* Möjligheten till kommersiell reklamförsäljning på linjebussar ska inarbetas i kommande trafikavtal. 

* Möjligheten att anpassa leveranserna av de nya Krösatågen på de regionala banorna till dess att Trafikverkets utredningar av åtgärder på banorna är klara ska undersökas.

Nämnden ställde sig också bakom ett tilläggsförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna om att funktionshinderorganisationerna ska få möjlighet att yttra sig om utredning och förslag när det gäller färdtjänst och sjukresor innan beslut tas. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt