Annons:

Så ska ovaccinerade agera nu – så många av patienterna på sjukhus är vaccinerade

Hälften av de som ligger på sjukhus är vaccinerade. Foto: MostPhotos

Så ska ovaccinerade agera nu – så många av patienterna på sjukhus är vaccinerade

När samhället återgår till det normala gäller särskilda försiktighetsåtgärder för ovaccinerade. Samtidigt framgår det att ungefär hälften av de inneliggande på sjukhusen är ovaccinerade.
– Det är ett faktum som talar för att vaccinet har stor effekt, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

Annons:

På onsdagen återgår det svenska samhället till en i det närmaste normal vardag. Merparten av alla restriktioner tas bort och ute i samhället, förutom i vården och omsorgen, märks inte mycket av pandemin. 

Men för den som ännu inte valt att vaccinera sig gäller särskilda försiktighetsåtgärder, påminner smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

– Är man ovaccinerad har man fortfarande en risk att drabbas av svår sjukdom. För vuxna som inte vaccinerat sig mot covid-19 gäller särskilda försiktighetsåtgärder. Det betyder att är man ovaccinerad ska man undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Man löper extra stor risk om man är ovaccinerad och dessutom tillhör en medicinsk riskgrupp. Den risken ökar med åldern, säger Lisa Labbé Sandelin.

Drygt var tionde i Kalmar län är fortsatt helt utan några vaccinsprutor.

– Även om restriktionerna släpps så är risken lika stor i dag som i går eller som i morgon att bli smittad. Är man i en riskgrupp löper man en extra risk för att drabbas av allvarlig sjukdom. Vaccinationer är det bästa sättet att minska risken för svår sjukdom och död. Risken att bli allvarligt sjuk är mycket större för den ovaccinerade, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson. 

"Vaccinet har stor effekt"

Att ta en tredje påfyllnadsdos är viktigt, även om du nyligen genomgått en covid-infektion, menar Ragnarsson.

– Därför har tidsintervallet sänkts eftersom påfyllnadsdosen minskar risken för allvarlig sjukdom. Det minskar även risken att föra smittan vidare. 

 På onsdagen var 54 personer inlagda på sjukhus i länet med eller för covid-19. 

– Ungefär hälften av de inneliggande är inte vaccinerade, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

Har de ingen dos?

– De är helt ovaccinerade, säger Marie Ragnarsson. 

Vad tänker ni om den siffran?

– Det är ett faktum som talar för att vaccinet har stor effekt. Det är väldigt stor andel som är vaccinerade, men ändå står man för knappt hälften. Vi kan bara fundera över hur det hade sett ut annars. Det hade nog varit mångdubbelt fler i sådana fall, säger Johan Rosenqvist.

"Ökat påtagligt"

En annan skillnad i dagsläget är att en större andel av patienterna ligger inne för något annat än för just covid-19.

– Det skiljer sig lite åt från tidigare vågor. Gruppen som ligger inne för något annat är betydligt större. Flera som ligger inne på sjukhus är inte så svårt sjuka i sin covid, utan ligger inne för något annat. I storleksordningen ligger det på en tredjedel kanske, så fortfarande ligger de flesta inne på grund av symtom. Men den andra gruppen har ökat påtagligt. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt